نماهنگ؛ «حماسه نهم دی، حیات دوباره کلمه»
نماهنگ؛ «حماسه نهم دی، حیات دوباره کلمه»
وقتی کلمه‌ها حیاتی دوباره گرفتند و دست‌ها دوباره به سمت بصیرت اشاره گرفتند؛ وقتی کنار رهبر هم‌نوا با یوم الله نهم دی، هم‌صدا با روز بصیرت دوباره بیدار شدیم، آنگاه که انقلاب کلمه و شعر و شعور در هم آویخت با اقیانوسی متلاطم از نهم دی و همه هم‌صدا شدیم تا تاریخ را دوباره صدا بزنیم که ای فتنه‌گران مرگتان باد.

به گزارش نسیم سرخس، وقتی کلمه‌ها حیاتی دوباره گرفتند و دست‌ها دوباره به سمت بصیرت اشاره گرفتند؛ وقتی کنار رهبر هم‌نوا با یوم الله نهم دی، هم‌صدا با روز بصیرت دوباره بیدار شدیم، آنگاه که انقلاب کلمه و شعر و شعور در هم آویخت با اقیانوسی متلاطم از نهم دی و همه هم‌صدا شدیم تا تاریخ را دوباره صدا بزنیم که مرگتان باد فتنه‌گران، ما ملت عاشوراییم، ما درهم شکننده ابهت شرق و غربیم، ماییم که فاتحان سنگرهای کلیدی جهان مثل ۹ دی هستیم.