سخنگوی پنجمین رزمایش فدائیان حریم ولایت گفت: هواپیماهای F7 نیروی هوایی باند فرودگاه فرضی را مورد بمباران قرار دادند.
به گزارش نسیم سرخس، امیر روزخوش سخنگوی پنجمین رزمایش فدائیان حریم ولایت با اشاره به اجرای موفقیت آمیز عملیات رزم هوایی و بمباران اهداف زمینی اظهار داشت: در این بخش از رزمایش هواپیماهای F7 باحضور در منطقه عمومی رزمایش باند فرودگاه فرضی را مورد بمباران قرار دادند.

وی افزود: کلیه عملیات‌های مرتبط با بمباران هوایی با موفقیت انجام شده و متناسب با نوع اهداف از بمب‌های مختلف در کلاس‌های متفاوت استفاده شد.

منبع: دفاع پرس
انتهای پیام/