گوزن یالدار جوانی که چیزی نمانده بود لقمه یک پلنگ گرسنه شود با حمایت شجاعانه مادرش از مرگ گریخت.
به گزارش نسیم سرخسبه نقل از فرادید،”مارتین فارل” عکاس ۵۱ ساله که همراه یک تور گردشگری به منطقه حفاظت شده پارک حیات وحش “ماسایی مارا”در کنیا رفته بود توانست این لحظات شگفت انگیز را شاهد باشد و از آن عکاس کند.
عکاس در ذیل عکس هایی که برای “کترز” فرستاده نوشته بارها همراه با تورهای گردشگری به مناطق حفاظت شده و جنگلی رفته و عکاسی کرده است اما هیچ وقت تصویر به این شگفتی را شاهد نبوده است.
او و همسرش که یک دندانپزشک است از ساعات ابتدایی روز این یوزپلنگ را که تازه از خواب بیدار شده و آماده شکار می‌شده را زیر نظر می‌گیرند؛ مارتین با یک دوربین عکاسی و همسرش با دوربین فیلمبرداری این شکارچی خطرناک را دنبال می‌کنند.
آنها خیلی زود با صحنه ای که منتظرش بودند مواجه می شوند؛ پلنگ یک گوزن یالدار جوان که به نظر می رسد ۶ ماه بیشتر از عمرش نگذشته را دور از مادرش پیدا می کند و به او حمله ور می‌شود. گوزن جوان چندان توان مقاومت ندارد و خیلی زود تسلیم می‌شود اما مادر گوزن با شنیدن صدای پلنگ در حرکتی شجاعانه به سوی او حمله ور می‌شود.
پلنگ که حسابی غافلگیر شده در یک لحظه شاخ های گوزن را می‌بیند که در پهلوهایش فرومی‌رود؛ مادر موفق می‌شود پلنگ را از فرزندش جدا کرده و فراری دهد.

(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند
(تصاویر) وقتی گوزن‌یالدار پلنگ را غافلگیر کند