یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس از دیدار با علی اکبر صالحی از توافق با ایران بر سر ابعاد نظامی احتمالی خبرداد.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از ایرنا، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس ازدیدار با علی اکبر صالحی از توافق با ایران بر سر ابعاد نظامی احتمالی خبرداد.

وی در جمع خبرنگاران در مقابل هتل کوبورگ گفت: این نقشه راه روندی را شروع می کند که تا انتهای سال ٢٠١۵ است. جلسه های فنی و تدابیر فنی انجام می شود و توافق جداگانه در خصوص پارچین انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام/