سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف، در تظاهرات دانشجویی حمایت از فلسطین
عکس/ سخنرانی ۳۰ سال پیش ظریف در آمریکا
منبع: انصاف نیوز