تصویر زیر مربوط به ضبط قسمت‌هایی از سریال در حال ساخت «پایتخت 4» است.
عکس/تصویربرداری
منبع: بانی فیلم