مجموعه پوستری؛ «به مثل رئیسی رای بدهیم»
مجموعه پوستری؛ «به مثل رئیسی رای بدهیم»
مجموعه پوستری «به مثل رئیسی رای بدهیم» به تنها بخشی از ویژگی‌های شخصیتی و کاری سیدالشهدای خدمت، شهید آیت‌الله رئیسی پرداخته است.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، مجموعه پوستری «به مثل رئیسی رای بدهیم» به تنها بخشی از ویژگی‌های شخصیتی و کاری سیدالشهدای خدمت، شهید آیت‌الله رئیسی پرداخته است.

گرافیک: محمد نجاتی‌نسب

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس