اینفوگرافیک؛ «سید اولین‌ها»
اینفوگرافیک؛ «سید اولین‌ها»
اینفوگرافیک اولین‌هایی که شهید رئیسی برای کشور رقم زد، با عنوان «سید اولین‌ها» پیش روی شماست.

به گزارش نسیم سرخس، اینفوگرافیک اولین‌هایی که شهید رئیسی برای کشور رقم زد، با عنوان «سید اولین‌ها» پیش روی شماست.

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس

گرافیک: محمد نجاتی‌نسب

  • نویسنده : محمد نجاتی‌نسب