اینفوگرافیک؛ «انتخاب بهتر»
اینفوگرافیک؛ «انتخاب بهتر»
اینفوگرافیک پیشنهادهای امامین انقلاب برای انتخاب رئیس جمهور با عنوان «انتخاب بهتر» پیش روی شماست.

به گزارش نسیم سرخس، اینفوگرافیک پیشنهادهای امامین انقلاب برای انتخاب رئیس جمهور با عنوان «انتخاب بهتر» پیش روی شماست.

گرافیک: محمد نحاتی‌نسب

  • نویسنده : محمد نجاتی‌نسب