فیلم؛ شوق رأی اولی‌های سرخس برای شرکت در انتخابات
فیلم؛ شوق رأی اولی‌های سرخس برای شرکت در انتخابات
رأی اولی‌های سرخس با حضور در این دوره از انتخابات، رسیدن به سن تکلیف سیاسی خود را جشن می‌گیرند تا مشارکت آن‌ها به انتخابات حال و هوای با نشاطی ببخشد؛ در این فیلم شوق رأی اولی‌های سرخس برای شرکت در انتخابات را می‌بینید.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، رأی اولی‌های سرخس با حضور در این دوره از انتخابات، رسیدن به سن تکلیف سیاسی خود را جشن می‌گیرند تا مشارکت آن‌ها به انتخابات حال و هوای با نشاطی ببخشد؛ در این فیلم شوق رأی اولی‌های سرخس برای شرکت در انتخابات را می‌بینید.

  • نویسنده : احسان بابائی