دعوت استاد دانشگاه سرخس از مردم برای حضور در انتخابات
دعوت استاد دانشگاه سرخس از مردم برای حضور در انتخابات
مصطفی ربانی، استاد دانشگاه و مدرس صنعت شهرستان سرخس از مردم شریف این شهرستان برای حضور حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفندماه دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، مصطفی ربانی، استاد دانشگاه و مدرس صنعت شهرستان سرخس از مردم شریف این شهرستان برای حضور حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفندماه دعوت کرد.

  • نویسنده : احسان بابائی