مجموعه پوستر؛ محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارگران
مجموعه پوستر؛ محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارگران
مجموعه پوستر محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران پیش روی شماست.

به گزارش نسیم سرخس، مجموعه پوستر محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران پیش روی شماست.