محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی
محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی
امنیت شغلی کارگران، توجه به سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد، تولید ثروت و تقسیم عادلانه، مشارکت مردم در اقتصاد، توجه به تولید داخل و پیوند میان جمهوری اسلامی و کارگران از مهم‌ترین محورهای بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری مستقیم با مجموعه‌های تولیدی کشور است.

به گزارش نسیم سرخس، امنیت شغلی کارگران، توجه به سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد، تولید ثروت و تقسیم عادلانه، مشارکت مردم در اقتصاد، توجه به تولید داخل و پیوند میان جمهوری اسلامی و کارگران از مهم‌ترین محورهای بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری مستقیم با مجموعه‌های تولیدی کشور است.

انتهای پیام/