اینفوگرافیک؛ همه با هم علیه «کرونا»
اینفوگرافیک؛ همه با هم علیه «کرونا»
تجهیز همگانی به سلاح آگاهی و رعایت بهداشت فردی و حفظ بهداشت عمومی با مشارکت همه اقشار و نهادهای اجتماعی راه مقابله با «کرونا ویروس» است.

به گزارش نسیم سرخس، تجهیز همگانی به سلاح آگاهی و رعایت بهداشت فردی و حفظ بهداشت عمومی با مشارکت همه اقشار و نهادهای اجتماعی راه مقابله با «کرونا ویروس» است.

  • منبع خبر : نسیم سرخس