طرح المان «شهدای گمنام سرخس» را انتخاب کنید+تصاویر طرح ها
طرح المان «شهدای گمنام سرخس» را انتخاب کنید+تصاویر طرح ها
شهرداری سرخس با ارسال طرح های المان شهدای گمنام شهرستان به دفتر نسیم سرخس از این پایگاه خبری خواست تا با برگزاری یک نظرسنجی نظر مردم را درباره طرح نمونه و برتر جویا شود.

به گزارش نسیم سرخس، شهرداری سرخس با ارسال طرح های المان شهدای گمنام شهرستان به دفتر نسیم سرخس از این پایگاه خبری خواست تا با برگزاری یک نظرسنجی نظر مردم را درباره طرح نمونه و برتر جویا شود.

 

همشهریان و مخاطبان نسیم سرخس می توانند تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه شماره طرح مورد نظر خود را از طریق ارسال دیدگاه همین خبر برای ما ارسال کنند.

 

طرح شماره ۱:

طرح المان شهدای گمنام سرخس (1)         

طرح شماره ۲: 

طرح المان شهدای گمنام سرخس (2)

طرح شماره ۳: 

طرح المان شهدای گمنام سرخس (4)

 

 

طرح شماره ۴:

طرح المان شهدای گمنام سرخس (5)

 

 

طرح شماره ۵:

طرح المان شهدای گمنام سرخس (6)

 

 

طرح شماره ۶:

طرح المان شهدای گمنام سرخس (7)

 

 طرح شماره ۷:

طرح المان شهدای گمنام سرخس (8)

 

 

طرح شماره ۸:

طرح المان شهدای گمنام سرخس (9)

 

 

طرح شماره ۹: 

طرح المان شهدای گمنام سرخس (10)

طرح شماره ۱۰:

طرح المان شهدای گمنام سرخس (11)

 

 برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمایید.