این بویینگ 747 هما از جمله هواپیماهای فعال ایرانی در مسیر کشورمان به عربستان است.
عکس/ هواپیمای ایرانی که عربستان اجازه فرود به آن نداد