به گزارش نسیم سرخس، خراسان نوشت: بر اساس ابلاغیه یکی از وزرای اقتصادی به تمامی مدیران و ادارات زیرمجموعه، تاکید شده است با توجه به لزوم ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در این وزارتخانه، دریافت هرگونه وجه نقد به هر عنوان توسط کارکنان با هرگونه رابطه استخدامی، خارج از سیستم بانکی و […]

به گزارش نسیم سرخس، خراسان نوشت: بر اساس ابلاغیه یکی از وزرای اقتصادی به تمامی مدیران و ادارات زیرمجموعه، تاکید شده است با توجه به لزوم ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در این وزارتخانه، دریافت هرگونه وجه نقد به هر عنوان توسط کارکنان با هرگونه رابطه استخدامی، خارج از سیستم بانکی و معرفی حساب به نام افراد حقیقی ممنوع بوده و مرکز حراست و مسئولان بازرسی باید به شدت نسبت به این موضوع حساسیت داشته و گزارشات ارسالی را پیگیری کنند.

 

انتهای پیام/م