پیمان قربانی درباره تعیین تکلیف نرخ‌های سود سپرده کمتر از یک سال اظهار داشت: با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده‌های یک ساله سقف 20 درصد را تعیین کرده است، بانک‌ها متناسب با دوره سپرده‌گذاری می‌توانند نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال را اعمال کنند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از مهر، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تعیین سود سپرده‌های کمتر از یک سال به بانک‌ها واگذار شد.

پیمان قربانی درباره تعیین تکلیف نرخ‌های سود سپرده کمتر از یک سال اظهار داشت: با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده‌های یک ساله سقف ۲۰ درصد را تعیین کرده است، بانک‌ها متناسب با دوره سپرده‌گذاری می‌توانند نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال را اعمال کنند.

وی اضافه کرد: سقف سود سپرده‌ها ۲۰ درصد است و سود سپرده‌های کمتر از یک سال هم نمی‌تواند بالاتر از این نرخ باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: واگذاری تعیین نرخ سود این نوع سپرده‌ها به بانک‌ها در راستای ایجاد رقابت در ارائه خدمات است.

قربانی افزود: با توجه به محدوده‌های تعیین شده برای نرخ سود تسهیلات، بانک متناسب با سوددهی خود می‌تواند سود سپرده کمتر از یک سال را تعیین و پرداخت کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: این چارچوب‌ها مانع از ایجاد بی‌نظمی در بازار پول خواهد شد.

 

انتهای پیام/م