حال و هوای آخرین روز اعتکاف در سرخس
حال و هوای آخرین روز اعتکاف در سرخس
مراسم معنوی اعتکاف در مسجد جامع سرخس آخرین روز خود را سپری می کند.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، آئین معنوی اعتکاف در مسجد جامع سرخس آخرین روز خود را سپری می کند.