جنگنده‌های رژیم سعودی روز گذشته با حمله به فرودگاه صنعاء، مانع از نشستن هواپیمای حامل کمک‌های پزشکی جمهوری اسلامی در این فرودگاه شدند. حمله به باند فرودگاه به این دلیل رخ داد که ایران برای ارسال کمک‌های پزشکی، از دولت دو کشور «عمان» و «یمن» مجوز لازم را گرفته بود و سعودی‌ها نمی‌توانستند به شکل قانونی مانع از فرود هواپیمای ایران شوند.