اجرای طرح «پایش» در مزارع گندم سرخس
اجرای طرح «پایش» در مزارع گندم سرخس
مدیر جهاد کشاورزی سرخس گفت: پایش و نظارت بر عملیات داشت مزارع گندم شهرستان توسط کارشناسان شبکه مراقبت و ناظرین گیاه پزشکی در حال انجام است.

علیرضا عرفانی در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، گفت: تاکنون در سطح ۲۸۵ هکتار از مزارع گندم مبارزه با آفت شته و در سطح ۱۴۶۵ هکتار مبارزه با علف های هرز مزارع گندم که موجب عدم کاهش ۳۰ درصدی برداشت می شود، انجام شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: اکیپ های شبکه مراقبت جهاد کشاورزی شهرستان ۴ روز در هفته با حضور در مزارع گندم نسبت به تور زنی و شناسایی مزارع آلوده به آفت سن به کشاورزان پیش آگاهی می دهند.

 
مدیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تاکنون در سطح ۳۳۵ هکتار کنترل و ردیابی سن گندم انجام و در سه سال گذشته گندم تحویلی به سیلو عاری از آفت سن زدگی بوده است.

انتهای پیام/ب