شهید غلامعلی احمدی
شهید غلامعلی احمدی
شهيد غلامعلي احمدي در سال 1345در خانواده مذهبي در سرخس متولد وبعلت علاقه به ائمه نام وي را علي گذاشتند.

golamali ahmadi

نام ونام خانوادگی: غلامعلی احمدی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: ۱۳۴۵

محل تولد: سرخس

محل شهادت: شاهرود

مدت حضور در جبهه: ۱۴ ماه

مسئولیت در جبهه: مشمول پرسنلی و تدارکات

تاریخ شهادت: ۶۶/۷/۲۹

 

خلاصه ای از زندگینامه شهید:

شهید غلامعلی احمدی در سال ۱۳۴۵در خانواده مذهبی در سرخس متولد وبعلت علاقه به ائمه نام وی را علی گذاشتند. غلامعلی احمدی فردی درس خوان وکوشا وبیشتر اهل مطالعه درس ومجلات ورزشی بود.  ضمن اینکه در مغازه هم به پدرش کمک می کرد ، شهید غلامعلی احمدی خدمت مقدس سربازی را در جبهه ودر ایلام به اتمام رساند . عشق وعلاقه شهید به جبهه جنگ باعث گردیدپس از طی دوران خدمت سربازی بعنوان بسیجی به جبهه اعزام شود. شهید احمدی در مورخه ۲۹/۷/۶۶ در راه جبهه در محور شاهرود ـ دامغان بر اثر واژگون شدن خودرو به شهادت رسید وبه آرزوی خود رسید.

وصیتنامه شهید:

بارخدایا ، تو خود شاهدی که بنده آگاهانه در این راه قدم نهادم وآگاهانه به استقبال مرگ وشهادت میروم ودر این راه جز رضای خداوند از هیچ کس به جز تو انتظار پاداش ندارم .