پیرمرد ۹۵ ساله طبسی برای نوزدهمین بار صاحب فرزند شد.

به گزارش نسیم سرخس، حسین ارفعی از همسر قبلی خود که از دنیا رفت ، ۱۵ فرزند و از همسر کنونی که ۳۹ ساله است ، ۴ فرزند دارد.

فرزند بزرگ این پیرمرد متولد  ۱۳۳۸  است و ۵۶ سال دارد. حسین ارفعی که ۳۰ نوه و ۴۰ نتیجه دارد بازنشسته معدن است.

منبع : واحد مرکزی خبر

انتهای پیام/