محققان در محوطه‌ای تاریخی در شمال ایتالیا به شواهدی از دندانپزشکی در ۴۰۰۰ سال قبل دست یافتند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از  فارس، در جریان کاوشهای باستانشناسان در محوطه ای تاریخی در شمال ایتالیا بقایای جسد کودکی را کشف کردند که دندانهای وی با جواهرات تزئین شده بود.

آنها همچنین موفق به کشف بقایای دندانهای چند انسان بالغ نیز شدند که دندانهای آنها به اصطلاح امروزی پر شده بود.

محققان همچنین پس از بررسی های دقیق علمی به این نتیجه رسیدند که در آن دوران، از این رو‌شها فقط برای مرمت دندانهای ثروتمندان استفاده می شده است و افراد فقیر مجبور بودند با درد دندان خود مدارا کنند. محققان همچنین با بررسی این دندا‌نها توانستند به نوع رژیم غذایی ساکنان ایتالیای فعلی در هزاران سال قبل پی ببرند.

سالها قبل نیز محققان اعلام کردند که بسیاری از تکنیکهای دندانپزشکی که از آ‌نها بعنوان دستاورد‌های تمدن مدرن نام برده می ‌شود، هزاران سال قبل توسط مردم تمدنهای اینکا، مایا و آزتک به‌ کار گرفته می ‌شدند.

بر این اساس فنونی مانند پر کردن دندان، در میان مردم تمدنهای آمریکای جنوبی که پیش از هجوم اسپانیایی ‌ها در این قاره می ‌زیستند، به شدت رواج داشته، زیرا مردم این تمدنها وجود بخشهای خالی را میان دندانها ناپسند می ‌دانستند.

آنها همچنین وقتی مجبور به کشیدن دندان می ‌شدند، دندان کشیده ‌شده را خرد و با قطعات آن، دندان جدیدی درست می ‌کردند و در محل دندان کشیده‌ شده قرار می ‌دادند. از سوی دیگر از ابزارهای پیشرفته ارتودنسی نیز بهره برده و می ‌توانستند بدون صدمه دیدن ریشه‌ دندانها، آن‌ها را به طور منظم در کنار هم قرار دهند.

انتهای پیام/