رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: ماهواره شریف‌ست ۲ از سوی محققان ایرانی ساخته شده و آماده پرتاب است.
به گزارش نسیمسرخس، محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: ماهواره شریف‌ست ۲ تمام اقدامات دانشگاهی را به اتمام رسانده است و این ماهواره را نیز تحویل دادیم و آماده پرتاب است.

وی افزود: در حال حاضر امور مربوط به هر دو ماهواره شریف‌ست ۱ و ۲ از نظر دانشگاه به اتمام رسیده و تحویل داده شده است و مراجع بالاتر باید برای کارشناسی‌های مربوط به پرتاب تصمیم‌گیری کنند.

شایان ذکر است، ماهواره شریف‌ست ۱ که حاصل زحمات و تلاش‌های بیش از صد نفر از دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است از سال ۹۲ آماده پرتاب بوده و تحویل داده شده است ولی پرتاب این ماهواره تاکنون معلق مانده است.

منبع: فارس
انتهای پیام/