عکس/ نخستین رزمایش مقابله با حوادث پرتویی
عکس/ نخستین رزمایش مقابله با حوادث پرتویی
نخستین رزمایش مقابله با حوادث پرتویی استان تهران با عنوان «حضرت سید الشهدا(ع)» با هدف ارزیابی سطح آمادگی دستگاه های ذی ربط در پایتخت با اعلام رمز آن از سوی استاندار تهران صبح روز پنجشنبه آغاز شد.