اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسید.
به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق، بر اساس نامه معاون طرح و برنامه و بودجه ستادکل نیروهای مسلح که در شماره امروز روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده، اعلام شده است که اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی در مورخ ۱۹ فروردین ماه سال ۹۳ به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و از تاریخ فوق، لازم الاجرا شده است.

بر اساس متن اساسنامه این شرکت، این مجموعه جهت طراحی و ساخت موتور انواع وسایل پرنده و موتورهای صنعتی در محدوده ماموریت سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح تاسیس شده و صنعت ساخت قطعات و موتورهای توربینی و سایر واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت دفاع یا سازمانها و شرکت های وابسته است، به تشخیص وزیر دفاع، به شرکت منتقل می شود.

همچنین با تصویب ستادکل نیروهای مسلح، شرکت ها یا واحدهای نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای فعالیت اصلی شرکت است، به شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی منتقل می شود.

همچنین بر اساس این ابلاغیه، مقرر شده است شرکت فوق دارای وظایف و اختیاراتی مانند موارد زیر است:

۱- طراحی، ساخت و تولید انواع موتور هواپیما، بالگرد و انواع دیگر وسایل پرنده اعم از با سرنشین و بدون سرنشین

۲- طراحی، ساخت و تولید مجموعه ها و قطعات انواع موتور هواپیما، بالگرد و انواع دیگر وسایل پرنده اعم از با سرنشین و بدون سرنشین

۳- طراحی، ساخت و تولید انواع موتورهای صنعتی و قطعات و زیرمجموعه های آنها که منطبق با ماموریت سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح باشد.

۴- اجرای پروژه های جدید تولیدی، تحقیقاتی و سرمایه گذاری در شرکت های خارجی با اخذ مجوز از ستادکل نیروهای مسلح و رعایت قوانین و مقررات

ارکان شرکت شامل مجمع عمومی، هایت مدیره و بازرس بوده و ریاست مجمع شرکت بر عهده رییس هیات مدیره سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح خواهد بود.

متن کامل این اساسنامه را اینجا بخوانید
انتهای پیام/