تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد/ ارسال فرمول اطلاعات دارایی خانوار به دولت/حذف یارانه تدریجی است./ کاریکاتور
تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد/ ارسال فرمول اطلاعات دارایی خانوار به دولت/حذف یارانه تدریجی است.
منبع: فارس
انتهای پیام/