صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان سرخس به مناسبت هفته ناجا
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان سرخس به مناسبت هفته ناجا
همزمان با هفته بزرگداشت ناجا، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان سرخس صبح امروز (شنبه) در فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، همزمان با هفته بزرگداشت ناجا، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان سرخس صبح امروز (شنبه) در فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان برگزار شد.