گزارش تصویری/ سفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان سرخس
گزارش تصویری/ سفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان سرخس
صبح امروز(دوشنبه) علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی با حضور در شهرستان سرخس، ضمن حضور در شورای اداری شهرستان از گمرک، پایانه مرزی و شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، صبح امروز(دوشنبه) علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی با حضور در شهرستان سرخس، ضمن حضور در شورای اداری شهرستان از گمرک، پایانه مرزی و شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق بازدید کرد.