شهرداری مشهد در اینخصوص نوشته است: «مجوز ساخت و ساز غیرمجاز در این محدوده در زمان مدیریت قبلی شهرداری [پژمان شهردار سابق مشهد و معاون فعلی وزیر راه و شهرسازی] داده شده است»

به گزارش نسیم سرخس به نقل از مسیرآنلاین، شهرداری مشهد در یکی از شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار عکسهای هوایی از ساخت و ساز غیر مجاز در ارتفاعات جنوبی مشهد کرده است؛ در اواخر سال گذشته رهبر انقلاب در سخنرانی خود با اشاره به ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد خواستار توقف فوری این ساخت و سازها شد.

شهرداری مشهد در اینخصوص نوشته است: «مجوز ساخت و ساز غیرمجاز در این محدوده در زمان مدیریت قبلی شهرداری [پژمان شهردار سابق مشهد و معاون فعلی وزیر راه و شهرسازی] داده شده است»:
کامنتهای مردم در اینخصوص نیر در نوع خود جالب است:
انتهای پیام/ف