نماهنگ؛ اعجازی که در تنگه چزابه رقم خورد
نماهنگ؛ اعجازی که در تنگه چزابه رقم خورد
تقویم شهدا در روز 31 اردیبهشت‌ماه به یاد سردار شهید محمدمهدی خادم الشریعه اولین سردار خراسان بزرگ و فرزند سرخس معطر شده که به همراه یارانش در جنگ تحمیلی دست به اعجازی بزرگ زدند و در تنگه چزابه و بستان پرچم اسلام را برافراشته نگه داشتند.

به گزارش نسیم سرخس، تقویم شهدا در روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه به یاد سردار شهید محمدمهدی خادم الشریعه اولین سردار خراسان بزرگ و فرزند سرخس معطر شده که به همراه یارانش در جنگ تحمیلی دست به اعجازی بزرگ زدند و در تنگه چزابه و بستان پرچم اسلام را برافراشته نگه داشتند.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای نسیم سرخس