سرپرست بهزیستی سرخس منصوب شد
سرپرست بهزیستی سرخس منصوب شد
طی حکمی از سوی مسعود فیروزی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، محمد علیمیرزایی به عنوان سرپرست جدید بهزیستی شهرستان سرخس منصوب شد و از خدمات حسن سلیمی تقدیر شد.

به گزارش نسیم سرخس، طی حکم دکتر مسعود فیروزی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، محمد علیمیرزایی به عنوان سرپرست جدید بهزیستی شهرستان سرخس منصوب شد و از خدمات حسن سلیمی تقدیر شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست بهزیستی شهرستان سرخس منصوب می گردید. با عنایت به لزوم توسعه رفاه اجتماعی و خدمت رسانی پایدار وعزت مدار به آحاد مردم به ویژه جامعه هدف معزز سازمان بهزیستی، انتظار می رود حداکثر ظرفیت و توان خویش و کارکنان آن مجموعه را در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان بکار بندید.

امید است با یاری خداوند متعال و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود و همکاری مسئولین محترم و مشارکت خیرین عزیز آن شهرستان در تحقق اهداف سازمان و کمک به قشر محروم و معلول جامعه موفق باشید. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند یگانه مسئلت می کند.

مسعود فیروزی- مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی