صوت سید مجید بنی فاطمه در نخستین مجلس عزاداری هیأت ریحانة‌الحسین (ع) را می‌شنویم.
به گزارش نسیم سرخس، صوت سید مجید بنی فاطمه در نخستین مجلس عزاداری هیأت ریحانه‌الحسین (ع) را می‌شنویم.
 *مشرق
انتهای پیام/