دختر مسیحی دستش را دراز کرد اما ایشان دستش را طبق عادت روی سینه گذاشت و در جواب این زن جمله ای لطیف و حکیمانه گفت.
به گزارش نسیم سرخس به نقل از جام نیوز، نویسنده اندیشمند سیدعباس نورالدین می نویسند: روزی امام موسی صدر در یک کلیسا سخنرانی بسیار جذابی ایراد کرد و همه را مجذوب کرد.

خانمی جوان که از توفیقات عالمی مسلمان بسیار دلخور بود به دوستانش گفت من می دانم چطور حالش را بگیرم و خرابش کنم و بلافاصله پس از پایان سخنرانی در حالی که همه را متوجه خود کرده بود، جلو رفت و دستش را به طرف آقای صدر دراز کرد.

ایشان دستش را طبق عادت روی سینه گذاشت او هم که منتظر همین بود، پرسید: شما هم می خواهید نجس نشوید؟(یعنی زنان و غیرمسلمانان نجس و دون پایه هستند).

امام موسی صدره هم پاسخ داد: «بل لا حافظ علی طهارتک» که بلکه برعکس، تو آنقدر با ارزش و پاک هستی که چنین تماس هایی حریم قدسی و زنانه تو را می آلاید.»

این جواب حکیمانه، عمیق و هوشمندانه نه فقط توطئه او را خنثی کرد بلکه کار برعکس شد و جمعیت مسیحی حاضر بیشتر به وجد آمدند و به ایشان ارادت بیشتری پیدا کردند.

انتهای پیام/