تصویری جالب از دو تبر زن در حال قطع یک درخت بسیار غول پیکر | سال ۱۹۱۵
*صراط