این سنگ قبر متعلق به مادر هفت تن از شهدای گرانقدر جنگ تحملی است، بانویی که همسرش نیز به فیض شهادت نائل آمده است.
عکس/ مادر هفت شهید