آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سرخس
آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سرخس
آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سرخس صبح امروز با حضور جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) در فرهنگسرای بزرگ امام رضا (ع) این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سرخس صبح امروز با حضور جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) در فرهنگسرای بزرگ امام رضا (ع) این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و زحمات سرهنگ سید مرتضی شارعی مقدم فرمانده سابق ناحیه سرخس تجلیل و طی حکمی سرهنگ عیسی صفری به عنوان فرمانده جدید سپاه سرخس منصوب شد.