گفت: روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد، نوشته است باید از احساسات مردم در فوت آیت‌الله هاشمی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت استفاده کرد!
به گزارش نسیم سرخس به نقل از مشرق، کیهان در ستون گفت و شنود امروز خود نوشت:
گفت: روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد، نوشته است باید از احساسات مردم در فوت آیت‌الله هاشمی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت استفاده کرد!
گفتم: با همین صراحت؟!
گفت: نوشته است مردم به علت ناکارآمدی دولت در تأمین نیازهای آنان، در انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر نیستند به آقای روحانی رأی بدهند ولی با استفاده از احساسات مردم در فوت مرحوم هاشمی می‌توان رأی آنها را جلب کرد!
گفتم: یعنی، هم به ناکارآمدی دولت اعتراف می‌کند و هم به ریزش رأی روحانی و هم به این واقعیت که ادعای تاثر مدعیان اصلاحات از فوت مرحوم هاشمی، اشک تمساح است.
گفت: دست خودشان نیست یکروز ماموریت دارند آقای هاشمی را عالیجناب سرخپوش و عامل قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کنند و یک روز دستور می‌گیرند در عزای ایشان ادای عزادار را دربیاورند و حالا به آنها دیکته شده است که از احساسات مردم برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت استفاده کنند و…
گفتم: اربابی از نوکرش پرسید؛ چرا غمزده‌ای؟ نوکر گفت؛ قربان! عاشق شده‌ام! ارباب پرسید؛ عاشق کی؟ و نوکر جواب داد! عاشق هر کسی که شما بفرمائید!
انتهای پیام/