گزارش تصویری/ قلب مردم سرخس برای یمن می تپد
گزارش تصویری/ قلب مردم سرخس برای یمن می تپد
مردم ولایت مدار شهر مرزی سرخس امروز بعد از نماز عبادی و سیاسی جمعه با مشت های گره کرده و با شرکت در راهپیمایی جنایات رژیم کودک کش آل سعود را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، مردم ولایت مدار شهر مرزی سرخس امروز با حضور گسترده خود بعد از نماز عبادی و سیاسی جمعه با مشت های گره کرده و با شرکت در راهپیمایی، جنایات رژیم کودک کش آل سعود را محکوم کردند.