گفت: مگر در جنگ تحمیلی آمریکا و اروپا و بسیاری از کشورهای عربی در کنار صدام با ایران نمی‌جنگیدند و نتوانستند هیچ غلطی بکنند؟ توان امروز ایران که صدها برابر آن زمان است.
به گزارش نسیم سرخس، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود امروز خود نوشت:
گفت: طی دو روز گذشته، جان کری وزیر خارجه آمریکا و جو بایدن معاون اوباما، تهدید کرده‌اند که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، گزینه نظامی علیه ایران روی میز است!

گفتم: غلط زیادی کرده‌اند. اگر توان و عرضه این کار را داشتند تاکنون حتی یک لحظه هم برای حمله نظامی درنگ نکرده بودند.

گفت: مگر در جنگ تحمیلی آمریکا و اروپا و بسیاری از کشورهای عربی در کنار صدام با ایران نمی‌جنگیدند و نتوانستند هیچ غلطی بکنند؟ توان امروز ایران که صدها برابر آن زمان است.

گفتم: یک شیر پررو در جنگل راه افتاد، و از خرگوش پرسید؛ سلطان جنگل کیست؟ و خرگوش از ترس گفت؛ شما قربان! همین سوال را از شغال و گرگ و… هم پرسید و همان جواب را شنید. ناگهان به یک فیل رسید و پرسید سلطان جنگل کیست؟ و فیل خرطومش را دور کمر شیر پیچید و او را به هوا بلند کرد و محکم به زمین کوبید! شیر بیچاره در حالی که از درد به خود می‌پیچید و کمرش را می‌مالید گفت؛ خب! یک آدرس پرسیدم، نمی‌دونی بگو نمی‌دونم، چرا لت‌وپارم می‌کنی؟!

انتهای پیام/