کاریکاتور/ داروی بیکاری!,
کاریکاتور/ داروی بیکاری!,
مشغولیت تلگرام، داروی معضل بیکاری!

منبع: فارس

انتهای پیام/