عضو تیم مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات ایران با گروه ۵ +۱ تصویری از اتاق تدوین متن تفاهم هسته‌ای را منتشر کرد.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از خبرگزاری فارس، حمید بعید‌ی‌نژاد عضو تیم مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات ایران با گروه ۵+۱ تصویری از اتاق تدوین متن تفاهم هسته‌ای را منتشر کرد.

وی در توضیح این عکس که در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام منتشر کرده، نوشت: جلسات تدوین متن تفاهم هسته ای، در طول تمامی هفته جاری روز و شب در نیویورک ادامه دارد. مذاکرات تهیه متن ها طی جلسات بسیار طولانی که تا پاسی از دیروقت ادامه می یابد ، همزمان در سطوح مختلف مدیران و کارشناسان بین ایران و نماینده اعضای گروه کشورهای ١+۵ انجام میگیرند. دو طرف ابتدا در خصوص هر موضوع با توجه به سوابق مذاکرات پیشنهاد های کتبی خود را مطرح می کنند و در بسیاری از موارد نیز برای وضوح بیشتر پیشنهادها روی صفحه قرار میگیرند و بعد از بحثهای فراوان پیشنهادات جرح و تعدیل میشوند و به متن واحد تبدیل میشوند. مواردی که بعد از بحثهای زیاد مورد توافق قرار نمی گیرند، برای بحثهای بیشتر در پرانتز و یا اصطلاحا در کروشه قرار می گیرند. طبیعت مذاکرات به صورتی است که روی هر یک از جملات و عبارات و کلمات ساعتها مذاکره صورت میگیرد و هر جمله و کلمه ای با وسواس زیاد و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات فنی، حقوقی و … مورد بحث و توافق قرار میگیرد. مذاکرات طی روزهای آینده نیز ادامه دارد.