مراسم استقبال از ناوگروه سی و سوم نداجا و بدرقه ناوگروه سی و چهارم به مقصد خلیج عدن با حضور امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز چهارشنبه درمنطقه یکم دریایی برگزار شد.