طراحی هر بنایی دارای اهمیتی فوق العاده است. برخی از خانه ها هم هستند که با طراحی دقیق از کمترین فضا بیشترین استفاده را می کنند.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از صبحانه، طراحی هر بنایی دارای اهمیتی فوق العاده است اما برخی از خانه ها هم هستند که با طراحی دقیق از کمترین فضا بیشترین استفاده را می کنند ، باریک ترین خانه دنیا درژاپن قرار دارد. این خانه که توسط کوتا میزوشی طراحی شده است ۵۹۴ فوت مربع مساحت زیربنای آن است.

 

انتهای پیام/