تصاویر اختصاصی/ طغیان آب در کشف رود مهار شد
تصاویر اختصاصی/ طغیان آب در کشف رود مهار شد
طغیان کشف رود با افزایش دبی آب به 500 متر مکعب بر ثانیه که موجب سر ریز شدن کانال مدرن پایاب سد دوستی سرخس شده بود، پس از یک شبانه روز تلاش، شب گذشته توسط ستاد بحران شهرستان سرخس مهار شد.

به گزارش اختصاصی خبرنگار نسیم سرخس، طغیان کشف رود با افزایش دبی آب به ۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه که موجب سر ریز شدن کانال مدرن پایاب سد دوستی سرخس شده بود، پس از یک شبانه روز تلاش، شب گذشته توسط ستاد بحران شهرستان سرخس مهار شد.

بر اساس این گزارش، سه نقطه از کانال مدرن پایاب سد دوستی سرخس شکافته و آب به سمت رودخانه تجن هدایت شد تا خطر ورود سیل به شهر سرخس و روستاهای مسیر مهار شود.

در ادامه تصاویر اختصاصی نسیم سرخس را از شکافتن کانال پایاب در نزدیکی دریچه آبگیر دولت آباد مشاهده می کنید.