لابی افراد ذینفع در شورای شهر برای رسیدن به نتیجه مدنظر امری طبیعی است/ فرمول محاسباتی حق الزحمه اعضای شورای شهر و شهردار
لابی افراد ذینفع در شورای شهر برای رسیدن به نتیجه مدنظر امری طبیعی است/ فرمول محاسباتی حق الزحمه اعضای شورای شهر و شهردار
رئیس شورای اسلامی شهرستان سرخس گفت: در خصوص پیشنهاد مالی برای تصویب طرح یا لایحه باید بگویم طبیعتا بعضی اوقات در بعضی لوایح و طرح ها سود و منافع فرد یا قشری خاص نهفته است و افراد ذینفع به طرق مختلف به نوعی لابی می کنند تا نتیجه مورد نظر محقق شود.

سید علی شیرینکار در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، گفت: شورای اسلامی شهرها به عنوان یکی از نمادها و مظاهر حقوق شهروندی هستند و تجلی گاه حکومت محلی و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود به حساب آمده و با انتخاب مستقیم مردم روی کار می آیند و یکی از مصادیق حاکمیت هستند.

 

وی با بیان اینکه ۱۶ سال از تشکیل شوراهای اسلامی می گذرد، خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی اکنون دارای تجربه های خوبی شده اند و آسیب هایی مثل سیاست زدگی و عمل گرایی مخصوصا در دوره ی اول که باعث عدم تحقق اهداف آنها شد، اما هرچه از عمر آن می گذرد بر غنای آن افزوده می شود.

 

رئیس شورای شهرستان سرخس تصریح کرد: سطح اگاهی سیاسی اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی و پرسشگری شهروندان در پاسخگویی شوراها می تواند بسیار موثر باشد.

 

شیرینکار با بیان اینکه عملکرد شورا باید خواست و رای مردم باشد، اذعان کرد: با تمام محدودیت های موجود برای یک نهاد نوپای مردمی عملکرد نسبتا خوبی می توان در نظر گرفت، هرچند که شورا طبق قانون بایستی در توسعه همه جانبه شهر و روستا تاثیر گذار باشد.

 

وی بیان کرد: در بعضی موارد در قبال هزینه حق الجلسات یک شورای چندنفره به علاوه هزینه حقوق و مزایای شهردار به عنوان مجموعه مدیریت شهری آن کارآیی و اثربخشی مطلوب را بدنبال نداشته، اما برای سال های ابتدایی تشکیل یک نهاد مردمی قابل قبول است.

 

رئیس شورای اسلامی شهرستان سرخس ادامه داد: با توجه به قانون فعلی شورا و شهرداری با توجه به گستردگی خدمات مورد نیاز شهروندان، اختیارات و توان شهرداری ها تکافوی نیاز مردم را نمی کند و مهم ترین بحث در این خصوص مدیریت واحد شهری است .

 

شیرینکار تصریح کرد: قانون فعلی، تصدی امور شهر را بین شهرداری و ادارات دیگر تقسیم کرده و درصد کمی از امور به شهرداری محول شده و بقیه نهادها گاه اختیاراتی بیش از شهرداری دارند و این دست شوراها را در تحقق اهداف خود می بندد.

 

وی به وظایف و محدوده اختیارات شهرداری های اشاره کرد و افزود: شهرداری نهادی عمومی، غیر دولتی و محلی است که مدیر آن به طور مستقیم توسط منتخبان مردم انتخاب می شود و مسئولیت اداره شهر را برعهده دارد.

 

رئیس شورای اسلامی شهرستان سرخس ادامه داد:  این مدیریت به لحاظ نظری و در بسیاری از کشورهای جهان به طور عملی، بیانگر نوعی از حاکمیت است که در این نوع حاکمیت و مدیریت مهم، شهرداری ها تصدی تمام حوزه های مرتبط با مدیریت شهری را بر عهده دارند و سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت آنها نیز با شوراهای شهر ها است و شهردار مدیر واقعی شهر است.

 

شیرینکار به درآمد اعضای شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: عضویت در شورا افتخاری است و اعضای شورا فقط برای جلسات رسمی و جلسات کمیسیون های تخصصی شورا حق الجلسه دریافت می کنند به این شکل که ناخالص حکم حقوقی شهردار هر شهر تقسیم بر ۶۰ برابر با حق الجلسه یک ساعت عضو شورای همان شهر است و برای غیرکلان شهرها تا سقف مجموعا  ۵۰ ساعت در ماه قابل پرداخت است.

 

وی بیان کرد: سقف هر جلسه حداکثر ۳ ساعت که البته جلسات بایستی دارای دستور کار و با ضرورت نیاز تشکیل شوند.

 

عضو شورای شهر مزداوند سرخس تصریح کرد: اگر رقم حکم حقوقی شهردار یک شهر ۱۸۰۰/۰۰۰ تومان باشد یک شصتم آن یعنی ۳۰ هزار تومان بابت هر ساعت به هر عضو شورای همان شهر  تا سقف ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان با کسر مالیات پرداخت می شود به عبارتی  بابت هر جلسه ۳ ساعته ۹۰ هزار تومان دریافت می کند.

 

وی اذعان کرد: حق مأموریت اعضای شورا هم برابر حق مأموریت کارمندان رسمی دولت است به غیر از این مبالغ هیچگونه وجهی به اعضای شورا تعلق نمی گیرد و در صورتی که مأمور به خدمت در شورا شوند هم حق الجلسه دریافت نمی کنند.

 

شیرینکار تصریح کرد: البته در بعضی شوراها روش هایی برای دریافت حق الزحمه بیشتر در قالب اضافه کار و یا حق الجلسه برای جلسات بیرون شورا به کار می گیرند.

 

رئیس شورای اسلامی شهرستان سرخس در پایان گفت: در خصوص پیشنهاد مالی برای تصویب طرح یا لایحه باید بگویم طبیعتا بعضی اوقات در بعضی لوایح و طرح ها سود و منافع فرد یا قشری خاص نهفته است و افراد ذینفع به طرق مختلف به نوعی لابی می کنند تا نتیجه مورد نظر محقق شود.

انتهای پیام/ب