کارتون: واکنش حداد عادل به شوخی ها
کارتون: واکنش حداد عادل به شوخی ها
در حاشیه واکنش توییتری حداد عادل به شوخی های مردم در فضای مجازی با وی.

به گزارش نسیم سرخس به نقل از ایسنا ، در حاشیه واکنش توییتری حداد عادل به شوخی های مردم در فضای مجازی با وی.

در روزهای گذشته واکنش او به برخی طنزها، تشکر طنزنویسان را به هماره داشته است.