این اتومبیل بنز، در سال ۱۳۲۱، به عنوان نخستین اتومبیل پلیس، مورد استفاده اداره شهربانی کل کشور قرار گرفت.
عکس/ نخستین ماشین پلیس در ایران
منبع:نذیرنیوز