یادواره شهدای دانش آموز سرخس
یادواره شهدای دانش آموز سرخس
صبح امروز یادواره شش شهید دانش آموز سرخس با حضور نسل سومی های انقلاب در سالن تربیت شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نسیم سرخس، صبح امروز یادواره شش شهید دانش آموز سرخس با حضور نسل سومی های انقلاب در سالن تربیت شهرستان برگزار شد.